PRÚTENÉ PLOTY V RÁME charakterizujú sa najpravidelnejším a najhustejším výpletom zo všetkých ponúkaných prútených panelov. Majú najlepší potenciál v aranžácii, keďže je bohatý výber vzorov a rozmerov. Často sa využívajú ako samonosné prvky, keďže majú solídnu konštrukciu z impregnovaného ihličnatého dreva.