do 40 km
0 €
do 90 km
25 €
do 130 km
40 €
do 200 km
50 €
do 400 km
85 €

Podané ceny sa týkajú dodávok do 25 kusov. V prípade dodávky väčších množstiev alebo na dlhšie vzdialenosti prosíme o KONTAKT